Политика конфиденциальности

See privaatsuspoliitika sätestab, kuidas Establishment Labs S.A kasutab ja kaitseb informatsiooni, mille edastate Establishment Labsile seda veebilehte kasutades. Kogu isiklikku teavet hoitakse turvatud andmebaasis.

Establishment Labs S.A. on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. Juhul, kui küsime teilt spetsiifilist informatsiooni, mille järgi võiksite olla seda veebilehte kasutades identifitseeritav, võite olla kindel, et seda kasutatakse vaid vastavuses meie isikuandmete kaitset käsitleva avaldusega.

Establishment Labs S.A. võib privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta, uuendades seda veebilehte. Seepärast peaksite veebilehte aeg-ajalt kontrollima, olemaks kindel, et nõustute kõikide muudatustega. See poliitika on kehtiv alates 1. märtsist 2010. (Viimane läbivaatamine: 1. märts, 2014)

Mida me kogume

Me võime koguda järgnevat:

  • Name
  • Address
  • E-mail address
  • Telephone number
  • Implants serial numbers
  • Name of attending surgeons
  • Procedures dates

Te võite otsustada loobuda küsitud andmete andmisest ankeetides või mujal kodulehel, kuid selle teabe loovutamine meile võib olla nõudeks, et saada teatavaid hüvesid, garantiisid või mida ei anta, kui kodulehel või ankeetides esitatud info ei ole täielik.

Mida me teeme kogutud informatsiooniga

Me ei jaga teie meditsiinilist infot, välja arvatud juhul, kui seda nõutakse seadusega või kui te olete selleks andnud selgesõnalise loa. Me kasutame teie isiklikku teavet vastavuses nõuetega, mis on toodud välja Euroopa Parlamendi ja Ülemkogu direktiivides 95/46/EC 24.10.1995 ning teistes rakenduvates rahvusvahelistes ja kohalikes õigusaktides.

Me vajame eelnimetatud infot, et mõista teie vajadusi ja pakkuda teile paremaid teenuseid, ning samuti järgnevatel põhjustel:

Arvestuse pidamiseks rahvusvahelises ulatuses

Kohustuslikuks meditsiiniseadmete kliiniliseks uuringuks

Et teha kindlaks ning kontrollida teie osalust garantii- ja kindlustusprogrammides

Me võime kasutada teie antud andmeid, et teiega kontakteeruda, kui peaks ilmnema olulist tervist puudutavaid asjaolusid, millest teid on vaja teavitada.

Me võime vajada seda infot, et arendada oma tooteid ja teenuseid.

Võime teile saata e-maile meie uute toodete, eripakkumiste ja teabe kohta, mille leiame olevat teile huvipakkuva, kasutades meiliaadressi, mille olete meile andnud.

Aeg-ajalt võime kasutada teie andmeid, et viia läbi turu-uuringuid või uuringuid meditsiinilistel eesmärkidel. Võime kontakteeruda teiega e-maili, telefoni, faksi või kirja teel. Me võime kasutada saadud infot, et kohandada veebilehte vastavalt teie soovidele.

Me võime jagada infot teie nõusolekul või vastavalt teie soovile.

Me võime jagada teie antud infot meie kindlustusepakkujatele, kes kaitsevad teid puudutavat teavet sama hoolikalt kui meie ning kasutavad seda vaid vastavalt meie instruktsioonidele.

Me võime jagada teie antud infot oma teenusepakkujatele, kes kaitsevad teid puudutavat teavet ning kasutavad seda vaid vastavalt meie instruktsioonidele.

Me võime avalikustada teie antud infot, kui see on nõutud seadusega või kohtu poolt riikides, kus me opereerime.

Turvalisus

Me kohustus on tagada, et teie andmed oleks turvatud. Vältimaks loata juurdepääsu või avalikustamist, oleme kehtestanud nõuetekohased füüsilised, elektroonilised ja administratiivsed protseduurid, et kaitsta ja tagada informatsiooni, mida võrgus kogume.

Kuidas me kasutame küpsiseid (cookies)

Küpsis on väike fail, mis küsib luba enda asetamiseks teie arvuti kõvakettale. Kui olete sellega nõustunud, lisatakse fail ja küpsis lubab analüüsida internetiliiklust või annab teile märku, kui jõuate mõnele kindlale lehele. Küpsised lubavad veebirakendustel reageerida teile kui isikule. Veebirakendus saab kohandada oma tegevust vastavalt teie vajadustele, meeldimistele ja mittemeeldimistele, kogudes ja salvestades infot teie eelistuste kohta.

Meie kasutame liikluslogi küpsiseid, et tuvastada, milliseid lehekülgi on kasutatud. See aitab meil analüüsida teavet kodulehe alalehtede kasutamise kohta ja arendada meie veebilehte, et see paremini vastaks klientide soovidele. Me kasutame kogutud informatsiooni vaid statistiliseks analüüsiks, seejärel info kustutatakse süsteemist.

Üldiselt aitavad küpsiseid meil pakkuda teile paremat kodulehte, lubades monitoorida seda, millised lehekülgi peate olulisteks ja milliseid mitte. Küpsis ei anna mitte ühelgi juhul meile ligipääsu teie arvutile ega informatsioonile teie kohta, välja arvatud teave, mida olete otsustanud meiega jagada.

Te võite valida, kas võtate lubate küpsiseid või loobute neist. Enamik veebilehitsejaid aktsepteerivad küpsised automaatselt, kuid te saate seda lehitseja seadete alt muuta ning soovi korral loobuda küpsiste kasutamisest. See aga võib teid takistada saamast kõiki veebilehe poolt pakutavaid hüvesid.

Isikliku info haldamine

Te võite otsustada piirata oma isikliku info kogumist ja kasutamist järgnevatel viisidel:

Kui olete varem nõustunud sellega, et kasutame teie isiklikku infot otseturunduseesmärkidel, võite igal ajal meelt muuta, kirjutades meile aadressile info@establishmentlabs.com.

Te võite ka paluda, et eemaldaksime andmebaasist igasuguse info, mille säilitamist ei nõua  regulatsioonid. Ühtlasi tähendab see siis, et loobute igasuguse õiguse ja nõude osas, mis eksisteerib või võib eksisteerida, iga programmi, garantii ja kindlustuse osas, mis on teile ennist antud tingimustel, et te loovutate meile selle saamiseks vajaliku info.

Kui usute, et info, mis meil teie kohta on, on ebatäpne või ebatäielik, või soovite ennast puudutavaid andmeid uuendada, palun kirjutage meile nii kiiresti kui võimalik aadressil info@establishmentlabs.com. Me reageerime niipea kui võimalik.

Me ei müü, levita ega avalda teie isiklikku infot kolmandatele osapooltele/isikutele, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud. Me võime kasutada teie isiklikku infot, et saata teile reklaammaterjale, mis võivad meie meelest teile huvi pakkuda.

Viited teistele kodulehtedele

Meie kodulehel võib olla linke teistele seotud kodulehtedele. Kui olete nende linkide kaudu liikunud ära meie kodulehelt ning jõudnud teisele veebilehele, peate teadma, et meil puudub kontroll teiste kodulehtede üle. Seetõttu ei saa me olla vastutavad info turvalisuse eest, mida te saate külastades selliseid lehekülgesid ning lehekülgesid, mida pole siinses privaatsusavalduses käsitletud. Peaksite olema ettevaatlik ja vaatama üle nende veebilehtede privaatsusavaldused.